CÔNG TY LUẬT SÀI GÒN THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ SAU:

1. Tư vấn Pháp Lý doanh nghiệp: Tư vấn Thường xuyên cho doanh nghiệp; Tư vấn Pháp Lý về đất đai; Tư vấn Sở Hữu trí tuệ; Tư vấn và soạn thảo Hợp đồng cho doanh nghiệp.

2. Thực hiện thủ tục tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng: đại diện uỷ quyền tham gia Tố tụng Dân sự ; Tố tụng Hình sự; Lĩnh vực Kinh tế; Thủ tục Trọng tài; Hôn nhân gia đình; Tố tụng Hành chính; các Tranh chấp Lao động.

3. Thực hiện các thủ tục về Đăng ký kinh doanh, Đầu tư: Đăng ký thành lập công ty; Thành lập chi nhánh; Thành lập văn phòng đại diện; Thay đổi nội dung ĐKKD; Thay đổi vốn điều lệ; Thay đổi tên doanh nghiệp; Thay đổi trụ sở; Đăng ký dự án đầu tư doanh nghiệp; Nhà đầu tư nước ngoài mua góp vốn; Giải thể Doanh nghiệp; Thay đổi ngành nghề kinh doanh.

4. Thực hiện các thủ tục về Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng: Đại diện uỷ quyền tham gia thương lượng và hoà giải; Chuẩn bị hồ sơ pháp lý cần thiết tiền tố tụng; Tham gia tố tụng tại toà án các cấp.

5. Thực hiện các thủ tục hành chính Nhà nước: Thực hiện các thủ tục về xin Visa, giấy phép lao động cho người nước ngoài Thực hiện các thủ tục về làm CCCD, Hộ khẩu, Passport Thực hiện các thủ tục về làm lý lịch tư pháp Thực hiện các thủ tục xoá án tích…

Bài Viết